Sizi Arayalım

Çevre Politikası

Toyotomi, tüketiciler için her daim en kaliteli ve teknolojik klimayı üretme prensibiyle hareket etmiştir. Bununla birlikte artan çevre sorunları, dünyamızın gelecek 50 yıl içinde sahip olacağı düşük temiz hava miktarı, doğanın yok olma tehlikesiyle hatırı sayılır ölçüde karşı karşıya kalması ve bunun sonucunda belirlenen distopik çevre öngörüsü, Toyotomi’yi yalnızca kaliteye değil bununla eş değerde çevre duyarlılığı sağlayacak teknolojik üretim ve AR&GE çalışmalarına yönlendirdi.

Bu minvalde doğa hassasiyetini maksimize edecek çevre politikası ve bu prensipler temelinde aktif rol oynamaktan büyük onur duyduğu yeni bir çevre misyonu belirlendi:

“Doğaya ve çevreye maksimum duyarlılık, geleceğe bırakılacak tertemiz miras”

 

Enerjinin Sürdürülebilirliği

Sıfır Atık ve Emisyon prensibiyle tüm kaynakların kullanımı ve enerji tüketimi sürekli gözetim altında olup gerekli uzman kontrollerle sürecin devamlılığı sağlanmaktadır. Kimyasal atıklar, çöpler, piller, yazıcı kartuşları, personel atıkları gibi tehlikeli maddelerin kendi içinde ayrıştırılıp toplanması, kâğıt ve karton gibi yeniden kullanıma uygun ürünlere dönüştürme konusunda destek sağlanması bilinçli seminer ve teşviklerle sağlanmaktadır.

Ozon Tabakasını Korumanın Önemi

Toyotomi, ozon ile dost gazların kullanımını teşvik etme konusunda son derece ciddi adımlar atmış, AR&GE çalışmalarında en büyük payı bu alana ayırarak ozan gazına gerekli önemi göstermiştir. Daha önceden kullanılan R-22, R-134a gibi gazlar yerini R-410A’ya bırakarak süreçle ilgili gelişmelerde somut adımlar atılmıştır.

Maksimum Enerji Tasarrufu

Tüm Toyotomi ürünleri ısıtma ve soğutma döngüsü içerisinde devamlı olarak ideal performansı sağlamak adına belli tekrarlarla yeniden tasarlanmaktadır. Bununla birlikte ürünler AB enerji sınıflandırma sistemine tabidir ve ürünlerinin pek çoğu A sınıfına dahildir.

Geri Dönüşüme Yatırım

Toyotomi, ürün geri kazanımı ve atık azaltma konusundaki hassasiyetini günbegün artırmakta, devamlı olarak üretim ve paketleme materyallerinin en doğru şekilde kullanımı ve geri kazanım potansiyelleriyle araştırma ve deneyler yapmaktadır. 

Çevreye Duyarlı Ürün Konsepti

Toyotomi, çevreye duyarlı tasarım geliştirme ilkesini uygulamaya aldığından beri devamlı olarak ürünlerindeki doğa ve yeşil konsept içeriğini geliştirmeye çalışmaktadır. Kurşun, cıva ve kadmiyum gibi elementlerin kullanımı gitgide azaltılarak asgari düzeye çekilmektedir. Ek olarak, Toyotomi tasarımcıları “yer kaplamayan ama göz dolduran” dizayn ilkesiyle hareket etmekte, bu doğrultuda gerekli malzemelerin kullanımı hususunda “çevreye zararlı olmama” koşuluyla hareket etmektedir.

Avrupa Kalite Standardına Uyum

Toyotomi ürünlerinin tabi olduğu kalite ve çevre politikası, dünya standartlarda üretim hedefini içermektedir. Yine de tüm ürünler, satışın yapıldığı ülke yerelinde ve Avrupai yönetmelikler uyarınca uygunluk koşullarını dikkate alır.

Global ISO 14001 Akreditasyonu

Toyotomi, her türlü çevresel faaliyetin gelişimini sürekli kılmak için bütün yan kuruluşlarına uluslararası düzeyde kabul görmüş ISO 14001 Akreditasyonu’nu alması için gerekli yönetmelik düzenlemelerinde bulunmuştur. Böylece hem Toyotomi hem de malzeme tedarikçileri ve taşeronları, iş faaliyetlerinin çevreye etkisini tanımlamak ve doğayı korumak için gerekli tüm önlemleri alma konusunda cesaretlendirilmektedir.